1 2 3 4 5 6
1
Agromar, Antalya Fide, Antalya Tarım, Çukurova Fide, Ege Fide, Fleurantalya, Likya Fide ve Medi Özel Gıda © TİTİZ AGRO GRUP kuruluşudur.
2
Tüm şirketlerimizde, KVK Kanunun amacına uygun süreç yönetimi gerçekleştirilmektedir.
3
4
5
Agromar, Antalya Fide, Antalya Tarım, Çukurova Fide, Ege Fide, Fleurantalya, Likya Fide, Medi Özel Gıda Şirketleri
© TİTİZ AGRO GRUP kuruluşudur.

KVKK ~ Kişisel Veri İşleme Sürecimiz Nasıl?

       7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca şirketlerimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel verilerinizin işlenmesinde; başta özel hayatın gizliliğini sağlamak, temel hak ve özgürlükleri korumak ve kanun gereğince yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;


       Müşterilerimizin, Çalışanlarımızın ve (iş başvurusu yapan) Çalışan adaylarının kişisel verileri, kanunun amacına bağlı olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, resmî kurumlara bildirilmesi, aktarılması, devralınması ve/veya sınıflandırılması gibi her türlü işlemlerimizi; kişisel veri işleme süreci kapsamında, kanuna uygun olarak bu süreç yönetimini gerçekleştiriyoruz.

Grup Şirketlerimiz